Gedachte van de week Gedachte van de week

8-6-2021

‘Cant you feel a brandnew day’?

Het zit eraan te komen, een nieuwe dag – een nieuwe tijd! We voelen het allemaal: versoepelingen, ruimte voor ontmoeting, voor fysiek contact.
Wat hebben we het gemist en wat kijken we ernaar uit.
Jong en oud, zorgmedewerker en middenstander, verpleeghuisbewoner en dorpeling: kortom u en ik!

Geen zoom-vergaderingen meer, maar elkaar recht in de ogen kunnen kijken en samen sparren onder het genot van een kop koffie of thee.
Een verjaardag weer gewoon kunnen vieren en verdriet van nabij met elkaar kunnen delen. Allemaal in lijfelijke verbondenheid met elkaar.
Gaan we dus weer terug naar ‘het oude normaal’?
Ik denk het niet en eerlijk gezegd hoop ik het ook niet. Onze wereld is veranderd sinds de uitbraak van het corona-virus. We zijn ons bewuster geworden van onze leefstijl en van de effecten daarvan op de samenleving en het milieu. We denken nu wellicht nog meer na over de toekomst van deze aarde voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ook in onze kerken zal het anders worden dan voorheen.
De life-stream zal naast de fysieke ontmoeting gehandhaafd blijven, zodat we ons met nog meer mensen uit onze dorpen verbonden weten.
Samen zullen wij gaan zoeken naar antwoorden op de vragen die deze nieuwe tijd aan ons allen stelt. En dat gaat zeker lukken, wanneer wij dat vanuit de kracht van alle geloof doen: met barmhartigheid en ruimte voor iedereen.
Zo houden we elkaar vast. Voelt u het ook:  ‘the brandnew day’?


22-05-2021

Inspiratie tot leven

Afgelopen zondag was het Pinksteren. Feest van de Inspiratie. Zoals de discipelen toen door Jezus werden geïnspireerd, zo kunnen wij dat nu nog steeds. Jezus inspireert mij tot voluit leven en alles doen dat daar aan bij kan dragen. En dat betekent niet alleen mijn leven, maar alle leven. We zijn zo afhankelijk van heel veel andere levende wezens voor ons eigen voortbestaan. Natuurlijk van heel veel mensen, maar ook van heel veel dieren en planten en ook van de diertjes en organismen waar zij weer van leven. Om voluit te leven is het dus altijd zoeken naar wat leven schept in de schepping. Wij kunnen dus zelf de schepping van God voortzetten en zorgen dat het creëren van leven door gaat. Wij kunnen zelf vormgeven aan de schepping door alles te doen wat tot leven strekt. Die kijk op het leven geeft me altijd een treffend besef van de afhankelijkheid die we van elkaar hebben. Dat wordt ook zo mooi verwoord in het scheppingsverhaal van Adem en Eva. In de overvloed van het leven, het paradijs, staat symbolisch een belangrijke boom. Niet de boom van het kwaad, nee de symbolische boom van het kiezen. De keuze voor de appel aan deze boom staat symbool voor ons dagelijkse kiezen voor dingen die tot leven leiden of dingen die op den duur afbreuk doen aan het leven voor onze kleinkinderen. Die dagelijkse kleine keuzes zijn vaak erg moeilijk, volgen we de verleidelijke reclames voor goedkope plof kippen of maken we zelf de keuze voor b.v. biologisch kippenvlees? Gaan we alleen voor “veel geld verdienen” of wegen daarin ook sociale of milieu effecten mee? Laten we de sociale media onze aandacht onbeperkt trekken, of kiezen we bewust om die even op stil te zetten?
Het gaat hier dus ook niet om goed of fout, maar om het bewust zijn van de impact van onze dagelijkse keuzes op het leven van nu en na het onze. Het Eeuwige leven! Mooi dat Pinksteren ons daartoe ieder jaar weer inspireert. Wel:kom in het bewuste leven dat we samen delen!


18-5-2021
Word ook ENTHOUSIAST!

Je herkent het vast wel: iemand heeft een leuk idee, of je hebt een opleiding gevonden om volgend jaar te gaan doen. Dan word je helemaal warm van binnen. Je krijgt energie. Je wordt vrolijk, hebt overal zin in. Kortom, je bent enthousiast. Zelfs in tijden waarin er niks lijkt te kunnen kan je warm lopen voor ideeën en activiteiten. Zo is het hartverwarmend hoeveel mensen zich de afgelopen jaren hebben ingezet met hun tijd, energie en talenten voor de kerkelijke gemeente. Daarvoor zijn deze vrijwilligers hartelijk bedankt deze week.
Wist je trouwens dat het woord enthousiast uit het Grieks komt? “En Theo” betekent “In God”, innerlijke God/Geest. Wij kennen wel de uitdrukking: “de geest krijgen”, geestdriftig, bezield. Dat heeft er allemaal mee te maken. Dat is ook precies wat we met Pinksteren vieren. We lopen warm voor het idee van wat Jezus ons geleerd/voorgedaan heeft. Hij spiegelde ons een wereld voor waarin mensen van elkaar houden. Omzien naar elkaar. Waar vrede is. Geen onrecht en ellende. We gaan ons het vuur uit de sloffen lopen om dat aan anderen te vertellen. We krijgen een vurig verlangen om zijn boodschap in praktijk te brengen. De Heilige Geest krijgen we daarbij om ons vuurtje brandend te houden. Zondag om 10.00 uur online via Kerkdienstgemist.nl. Doe je mee?


11-5-2021
Hemelvaartsdag


BATHMEN-OKKENBROEK – Haar bewegingsruimte was inmiddels beperkt tot haar kamer in het zorgcentrum. Daarbij had ze ondertussen wel een prachtig mooi ruimzicht gekregen.

Haar raam keek namelijk uit op een paar mooie bomen. En daarboven zag ze de lucht die elk gedeelte van de dag anders was, nooit hetzelfde zicht gaf. Dan ga je zien hoe mooi de kleur blauw is tussen een paar regenbuien door. En in het bijzonder genoot ze van schapenwolken. Ze zei me dat het uitzicht haar ruimzicht gaf. Haar uitzicht op de blauwe lucht en de schapenwolken versterkten haar geloof. Ze kon zich dan ook wel voorstellen dat mensen in Bijbelse tijden, toen nog werd gedacht dat de aarde plat was, bij zo’n blauwe lucht aan de hemel dachten. En néé, bij de wolk uit het Hemelvaartsverhaal van Jezus dacht ze niet aan een soort van voertuig om Jezus te verplaatsen. Maar met haar ruimzicht kon ze zelfs weleens dat liedje ‘Op een lichte wolkenwagen / wordt de Heer van d’aard gedragen’ neuriën.

Tijdens de online kerkdienst op Hemelvaartsdag laten we een aantal fraaie wolkenfoto’s zien, die ons bij het feest van deze dag brengen. Kijk donderdag 13 mei live om 10.00 uur of later via Kerkdienstgemist > Bathmen. Deze kerkdienst is in het oecumenisch verband van BOL: Bathmen-Okkenbroek-Lettele. Wel;kom!       


4-5-2021

‘Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg’


Deze uitspraak van de Indiase politicus Mahatma Gandhi (1869-1948) is nog altijd actueel. Nu we deze week ons 76 jaar bevrijding herinneren, zijn het - denk ik - deze woorden die u en mij de weg kunnen wijzen naar blijvende vrijheid en vrede. Waarden om door te geven én om in ere te houden!
Ook in onze dorpskerken staan we hierbij stil, eigenlijk in iedere viering wanneer we elkaar de vrede van Christus toewensen. Want geweldloosheid en liefde kenmerkten ook Hem.
In zijn beroemde Bergrede zegt Jezus bijvoorbeeld tot de mensen: Gelukkig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid gedaan worden. En gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Deze rede is geen preek, geen reglement of instructie van wat je wel moet doen en niet mag doen. Nee, het is eerder een uitnodiging aan mensen om iets nieuws te durven  opdat het hen en de wereld goed zal gaan. Wat is er mooier dan dat?
Laten we daarom met elkaar proberen om bij al deze woorden van vrijheid en vrede stil te staan én om ze te doen!


27-4-2021

Grondpersoneel
Wie ooit een heel klein beetje de luchtvaart heeft gevolgd, weet dat je zonder “grondpersoneel” weinig voor elkaar krijgt. En dat er dan in feite niet gevlogen kan worden. De KLM kan worden opgeheven. En rondom Schiphol zal het zonder grondpersoneel oorverdovend stil zijn. En stil blijven. Veel omwonenden zouden dat trouwens enorm toejuichen, maar dat geheel terzijde. Zonder grondpersoneel vliegen alleen de vogels vrolijk door.

Grondpersoneel heb je in de luchtvaart in allerlei soorten en maten. Bagagesjouwers, baliepersoneel, paspoortcontroleurs, broodjesverkopers, verkeersleiders en ga zo maar door. Zonder al deze mensen komt er letterlijk weinig van de grond.
Ook in de wereld van kerk en geloof kunnen we niet zonder grondpersoneel. En misschien zijn we als mensen allemaal wel, soms zonder het zelf te beseffen, op de een of andere manier Gods eigen grondpersoneel. Ieder op eigen wijze, met zijn of haar eigen talenten. Of we nou geloven of niet. Zodra we ons inzetten om niet alleen voor onszelf te zorgen, maar daarnaast ook iets te willen betekenen voor andere mensen of voor onze kwetsbare leefomgeving, zijn we als grondpersoneel volop in functie en volop “at work”. Grondpersoneel is een absolute vereiste om met elkaar een leefbare wereld te vormen en om elkaar niet uit het oog te verliezen. Een cruciaal beroep. Dichtbij en veraf. Zonder enige beperking. Iedereen, die leeft vanuit een ideaal en die tegelijkertijd met beide benen op de grond staat, kan direct beginnen. Wees wel:kom, kijk waar jij goed in bent, waar jij blij van wordt en pak die uitdaging aan!


20-4-2021

Vakanties met aandacht

Al jaren kunt u bij Het Vakantiebureau vakantie vieren. Genieten van de rust, de prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van heerlijke maaltijden.
Van gezellige uitstapjes en avondprogramma’s, het ontmoeten van nieuwe mensen.
Maar bovenal biedt Het Vakantiebureau u Vakantie met aandacht.
Vrijwilligers nemen de tijd voor u en staan dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor. Dat maakt deze vakantieweken pas echt bijzonder. Het Vakantiebureau biedt vakanties voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Er zijn altijd voldoende vrijwilligers, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen aanwezig. Samen zorgen zij voor de organisatie en begeleiding van alle activiteiten en eventuele zorg die nodig is.
Voor het aanvragen van een vakantiegids kunt u contact opnemen met:

Het Vakantiebureau, telefoonnummer 0343-745890 of www.hetvakantiebureau.nl

Ook bij de diaconie van de kerk zijn altijd mensen bereid u verder te helpen:
0570-541260

Verder: in deze vreugdetijd van Pasen zijn de diensten nog steeds online.
De kerkenraad wil de twee kerkgebouwen in Bathmen en Okkenbroek niet sneller openen in onze dorpen dan voor anderen mogelijk is en op deze wijze ook zelf verantwoordelijkheid tonen t.o.v. de besmettingsmogelijkheid.
Wel kunt u/jij iedere zondag de vieringen vanuit de Dorpskerk live om 10 uur digitaal bekijken en beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terugzien. Wees wel:kom!


10-04-2021

Glans in je leven

We vieren nog steeds Pasen in de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. We vieren het leven dat eeuwig door gaat. Wij zijn een tijdje onderdeel van dat eeuwige leven, tussen onze geboorte en ons sterven. Pasen inspireert mij telkens weer om dat leven ook vol te leven, zelfs in deze tijd waarin het beperkt lijkt. Ik kan mijzelf beperken in dat leven, door verslagen te verzuchten dat ik niks meer kan door de Corona en dat ik het niet meer vol hou. Dit idee kan me zo in bezit nemen dat ik er helemaal van overtuigd raak. Ik heb me dan vastgeklampt aan mijn oude overtuigingen over wat het leven de moeite waard maakt. Het gekke is dat ik hiermee mijzelf juist afkeer van het leven. Ik raak afgestompt en geïsoleerd in mijn eigen bubbel. Ik isoleer mezelf van de samenleving, het samen leven, het leven. Daarmee verlies ik het leven, het wordt een doods bestaan. Vaste overtuigingen kunnen dus leiden tot afscheiding van anderen. Ons ego gaat ons in de weg staan op onze weg naar het volle leven. Jezus zei ook zoiets: Wie zich vast klampt aan zijn leven, zijn eigen overtuigingen zal het leven verliezen.
Dus laten we onze overtuigingen wat relativeren en op zoek gaan naar onze talenten binnen in onszelf. In je talenten ben je jezelf en kost het leven nauwelijks energie of eigenlijk geeft het je energie. Door dagelijks geregeld kort in jezelf stil te staan bij je talenten kom je dichter bij God en de vredige rust die daarvan uitgaat. Je maakt je los van de dingen die je denkt, dat anderen van je verwachten. Door dagelijks in stilte je daarop te richten, ontdek je met je talenten ook je innerlijke kracht en waar je leven weer glans van krijgt. En die glans blijft niet onopgemerkt door de mensen om je heen. Zo kun je hen ook inspireren en helpen! Wel:kom terug bij jezelf!


Na Pasen...

Hé ik loop met je mee!

Kennen jullie het verhaal van de Emmaüsgangers? Het gaat over twee mensen die diepbedroefd terug naar huis lopen. Ze hebben het Paasfeest in Jeruzalem gevierd. Maar wat een feest had moeten zijn werd een enorme teleurstelling. Hun held Jezus werd gekruisigd. Hoe moet het nu verder? Onderweg voegt zich iemand bij hen. Ze praten over wat hen bezighoudt. Hij blijft bij hen eten. En dan pas zien ze het. Het is Jezus!
Zo kan het ons ook vergaan. Op ons pad door het leven kan het zijn dat we niet meer weten hoe het verder moet. Het leven loopt zo anders. Een vat vol teleurstellingen en tegenslagen. Het kan zomaar zijn dat er dan iemand een eindje met je mee loopt die je weer een  blik gunt op de toekomst. Die je uit de put helpt. Een straaltje zonlicht in donkere tijden. Dat kan het werk van God zijn. Hij werkt door mensen in te zetten om deze wereld, of het leven van een ander mooier te maken. Soms herken je Hem/Haar niet. Misschien ook wel.
Het mooie is dat jij zelf ook zo kan zijn voor iemand anders. Dan werkt God door jou! Dan wordt deze wereld een beetje lichter. Kortom: met het sterven van Jezus eindigt het verhaal niet. Hij verschijnt op onverwachte plaatsen. Ook nu. Daar gaat het zondag over in de dienst. Volg het via Kerkdienstgemist.nl


30-3-2021

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Paasfeest

BATHMEN-OKKENBROEK – In dagblad Trouw stond vorige week maandag een interview met Wout Herfkens. Deze beeldend kunstenaar geeft Christusbeelden een nieuw leven. Al 85 beelden maakte hij in een serie die hij ‘Jésus à l’Hôpital’ noemt.

Het gaat om Christusbeelden die niet meer gebruikt worden, op zolder lagen te verstoffen of zelfs al bij het oud vuil terecht waren gekomen. Liefdevol maakt de kunstenaar de beelden zo goed mogelijk schoon, verpleegt hij de wonden, dekt hij de lichamen toe en legt ze in een op maat gemaakt bed. Dat is het Paasverhaal in een notendop. Dit vertelt hoe na de wrede kruisdood van Jezus een aantal bevriende vrouwen liefdevol zijn lichaam verzorgen. Zo verrichten zij een daad van barmhartigheid aan hun gestorven vriend, die zelf ook altijd barmhartig was geweest voor mensen met honger en dorst, zonder dak en kleding, ziek, gevangen en gestorven.

Van Witte Donderdag tot Eerste Paasdag vertellen we in onze kerkdiensten online elke dag een stukje van dit Paasverhaal. Zo blijft het verhaal van Jezus levend en doet het een appèl op ons om, evenals zijn trouwe vriendinnen, net zo barmhartig te zijn als hij zelf. En merk dan maar op hoe dit verschil maakt in situaties waarin het juist zo onbarmhartig is.     

Kijk live of later via Kerkdienstgemist.nl: Witte Donderdag 19.30 en 1e Paasdag 10.00 uur > Bathmen; Goede Vrijdag en Stille zaterdag allebei 19.30 uur > Okkenbroek. Wel:kom!23-3-2021

‘PAASVUUR’
Een paasvuur is een soort vreugdevuur dat als ritueel tijdens Pasen in delen van Europa wordt aangestoken. Hiervoor wordt hout verzameld en op een grote stapel gelegd, die soms tientallen meters hoog is. Als het duister invalt wordt het geheel aangestoken. Van oudsher een teken dat het licht sterker is dan de duisternis.
Ook bij ons in Salland is dat een mooie traditie!
Maar helaas voor het tweede jaar op rij zal dit event voor Corona moeten wijken.

Toch is er nog wel iets van paasvuur zichtbaar in onze dorpen.
Zo gaat basisschool Wereldwijzer uit Okkenbroek op donderdag 25 maart Palmpasenstokken maken, waarbij ds. Gert Wijnstok via Microsoft Teams een verhaal vertelt. Vier kinderen komen op zondagmorgen 28 maart tijdens de kerkdienst online hun stok laten zien. Deze dienst is dan ook speciaal bedoeld voor kinderen en hun ouders. Stem dus op zondag 28 maart live om 10.00 uur of later af via Kerkdienstgemist.nl > Overijssel > Okkenbroek.

Diezelfde middag is er in Bathmen een zogenaamde PaasChallenge. Het verhaal van Pasen wordt die middag op een virtuele manier vormgegeven met behulp van QR-codes. Deze PaasChallenge is speciaal gemaakt voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar, maar jonger of ouder ben je ook welkom.
Dus op zondagmiddag 28 maart kun je op een fysieke en uitdagende manier Pasen beleven – vanaf 14.00 uur coronaproof in het centrum van Bathmen – in groepjes van twee personen (of meer mits uit één huishouden). De start is bij de pastorie aan het Kerkplein. Per email opgeven bij gertwijnstok@gmail.com

Dat het maar een lopend en lichtend vuurtje mag worden!!!


16-3-2021

Samen staan we sterk

Een waarheid als een koe. Daar zal iedereen het over eens zijn. Met “ieder voor zich en God voor ons allen” komen we er niet. Vroeger niet en nu in deze bijzondere tijd al helemaal niet. Mensen hebben elkaar nodig en kunnen ongelofelijk veel voor elkaar betekenen. In het groot, op wereldschaal, tussen landen, tussen volken. En net zo goed ook in het klein. Gewoon aandacht hebben voor de mensen om je heen: buren, familie, vrienden, collega’s. Aandacht maakt alles mooier. En iedereen kan het. Als je er maar oog voor hebt.
Vorige week woensdagavond kwamen er op TV ook een aantal indrukwekkende voorbeelden voorbij. Misschien hebt u die uitzending ook gezien: het concert van de hoop. Met de bekende troubadour en liedjesschrijver Stef Bos als openingsnummer: samen staan we sterk. Maar naast alle prachtige optredens van artiesten en het grote orkest daar midden in die lege en donkere AHOY-hal in Rotterdam maakten toch de verhalen van mensen, die omzien naar elkaar en die simpelweg in actie zijn gekomen om “iets” voor een ander te doen de meeste indruk. En weet u, wat ook zo mooi is om te zien: het maakt niet alleen de ander blij, maar het geeft je zelf ook heel veel blijheid en voldoening. Kleine moeite, groot plezier. Samen sta je sterk, of zoals Stef Bos het zingt: het is de eenvoud van de tweevoud! Voor iedereen binnen bereik, gelovig of niet, jong of oud. Pak die uitdaging op en weet je meer dan wel:kom!

Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer
Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk


9-3-2021

PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

Lente - Onderweg naar Pasen

Het ademt voorjaar! In de tuinen is het een druk gekwetter van vogels die zich te goed doen aan vetbolletjes en pindaslingers. Ze vliegen af en aan, druk in de weer met nestelen. In het gras staan narcissen en krokussen, blauwdruifjes en sneeuwklokjes te pronken. De meeste lammetjes zijn geboren. De bomen en struiken tonen vol trots hun volle knoppen. Nog even en alle pracht en praal van bloemen en kleuren in het zonlicht komt weer tevoorschijn. Om naar uit te kijken na een periode van donkerte, kou, regen en sneeuw.
Ook deze lente ontluikt in coronatijd. Het heeft iets onwerkelijks en het schuurt aan alle kanten. Het begin van een pril nieuw veelbelovend begin versus de dreiging, angst en onzekerheid van een onzichtbare vijand die het land nog steeds in de greep houdt. Hoe zal het verder gaan? We weten het niet. 
Het liedboek kent een prachtig, ontroerend lentelied dat zingt van hoop en vertrouwen, van Gods blijvende betrokkenheid op de schepping:

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
                                            Uit: Liedboek – Zingen en bidden in huis kerk, 982

Iedere zondag kunt u/jij de vieringen vanuit de Dorpskerk live  om 10 uur digitaal bekijken en beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terugzien.

Ook in deze 40dagentijd onderweg naar Pasen is er wekelijks op donderdagavond om 19 uur online een vesper vanuit de Dorpskerk waarin mooie kruiswegstaties getoond worden. Wees wel:kom!


2-3-2021

Dichter bij God

We zijn op weg naar Pasen, in de ‘40 dagen tijd’. De tijd die Jezus vrijwillig in de woestijn doorbracht.
De woestijn, een oase van stilte. Waar je alleen bent met jezelf, op jezelf teruggeworpen. Deze tijd biedt je symbolisch dan ook een bezinningsperiode. Probeer het maar eens; Iedere dag bijvoorbeeld 5 minuten alleen, stil op een stoel, niet tegen de rugleuning gaan zitten met je ogen gesloten voor de concentratie. Dit maakt je ontvankelijk, meer open. En dan waarnemen wat er in je lijf gebeurt. Komt er misschien vreugde of dankbaarheid boven? Of meer verdriet of een andere emotie? Kijk het aan en spreek het aan: “Hé verdriet, ik zie je”. Zo laat je Gods licht erop schijnen. Veroordeel het niet en duw het niet weg, want daarmee kom je in verzet, bouw je spanning op in je lijf en komt het dubbel zo hard weer terug. Je kunt tegen God zeggen wat het met je doet. Daarmee breng je het meer in je bewustzijn. Aan het eind kun je zeggen: “Ik laat het verdriet bij u lieve God”. Dat zal waarschijnlijk niet meteen verlichting geven, maar als je volhoudt zal je op den duur mogelijk ervaren dat de vastgezette energie van de spanning in je lijf, weer gaat stromen. Het zijn de eerste signalen van de symbolische uittocht uit Egypte naar het beloofde land. Je moedige eerste stappen vanuit de crisis. De crisis laten sterven en op weg gaan naar een nieuw leven, dichter bij God die in je is. Wel:kom!
23-2-2021

Ik ben er voor jou

Misschien weet u het al, maar veel mensen beleven momenteel weer de vastentijd of ook wel 40-dagen tijd genoemd. Het zijn de weken voor Pasen. Hét grote feest van de Christenen. Afgelopen week zag ik in het programma “De Vooravond” een item over The Passion.  Het thema van The Passion dit jaar is: Ik ben er voor jou. Dat vind ik een prachtig iets en daarom vind ik dat mooi om met u te delen.
In The Passion wordt het lijdensverhaal van Jezus verbeeld. Heel mooi om te zien hoe de acteurs inhoud geven aan hun personage. Allerlei emoties passeren de revue: vriendschap, verraad, angst, eenzaamheid, verdriet, pijn. Emoties die we allemaal kennen. Dat is het mooie aan de verhalen in de Bijbel. Het gaat over mensen en hun relatie tot God en elkaar. Niet alleen 2000 jaar geleden, maar ook nu. God en Jezus maken daarin duidelijk dat wat er ook gebeurd ze er voor ons willen zijn. Jezus maakt in zijn korte leven alle mogelijke menselijke emoties mee. Daarom begrijpt Hij precies wat jij doormaakt.
De organisatie van de Passion (de EO en KRO/NCRV) vraagt ons om na te denken voor wie wij er willen zijn. Ik hoop dat u er ook voor een ander kunt zijn.


16-2-2021

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Twee keer VD

BATHMEN-OKKENBROEK – Deze week is op zondag 14 februari begonnen met ValentijnsDag. En op woensdag 17 februari begint de VeertigDagentijd. Twee keer VD om bij stil te staan.

Eerst ValentijnsDag: in samenwerking met de jongerenwerkers van Jongerenwerk Bathmen steken we deze week zo’n honderd dertien-plussers die staan ingeschreven bij onze kerkelijke gemeente een hart onder de riem met een goody bag. Liever hadden we natuurlijk weer eens een ‘Kerk gaat vreemd’ georganiseerd met allemaal liefdesliedjes, maar dat idee bewaren we voor volgend jaar. Met de goody bag willen we nu laten merken dat we weten hoe moeilijk deze tijd van corona juist ook voor jongeren is!

De tweede VD is niet één dag, maar telt Veertig Dagen. Dat is de bijzondere tijd waarin de kerk de dagen naar Pasen telt. Ook hier geldt dat we het dit het liefst offline zouden willen doen. Maar online nodigen we je uit voor de wekelijkse oecumenische vesperviering op donderdagavond om 19.00 uur en de viering op zondagmorgen om 10.00 uur.
Op donderdag kijken we steeds naar een andere statie uit een kruisweg, die lezing, muziek en gebeden kleurt. En op zondag komen in totaal alle zeven werken van barmhartigheid langs en vragen we met Kerk in Actie aandacht voor de toekomst van kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Twee keer VD, met als gemeenschappelijk thema dat wat Toon Hermans zong in zijn lied ‘Als de liefde niet bestond’: Ik zou sterven van de kou / en m’n adem zou bevriezen / als ik je liefde zou verliezen. / Er is geen liefde zonder jou.
            
Wel:kom online: Kerkdienstgemist.nl – Bathmen.


9-2-2021
‘DOEN WAT WE KUNNEN’ – ‘DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN’ – ‘VOOR ELKAAR’

Vond u het ook zo verrassend om Bathmen in korte tijd, met mooi nieuws, drie keer op de landelijke t.v.-zenders te zien?
Om in de regionale kranten Lettele tegen te komen met een fantastisch, nieuw initiatief? En op Facebook: Okkenbroek en Heeten met mooie en verrassende acties?
Al kijkend en lezend voel ik de trots op onze dorpen, hier in Salland, dan bezit van mij nemen. Dat doen we toch maar samen. Dat om elkaar heen staan. Dat vormgeven aan naoberschap.
Eigenlijk is dat heel Bijbels. En wie weet, stamt het daar in oorsprong ook wel van af.
Het grootste gebod zegt ons: Heb God lief en uw naaste als uzelf. Met andere woorden: Behandel een ander zoals jezelf ook behandeld zou willen worden, dan doe je Gods Liefde!
Prachtige woorden, die door de eeuwen heen hun waarde hebben bewezen en zullen blijven bewijzen.
Woorden, die voor een ieder te doen zijn – want allemaal hebben we onze eigen talenten.
Woorden, die als ze in daden worden omgezet, mensen optillen, troosten en kracht geven.
Woorden, die verbinden:  die klinken in kerken, synagogen, tempels en moskeeën – maar ook in onze wereldwijde samenleving.
Woorden, die vooral vragen om gedaan te worden.
Laten we daar gehoor aan blijven geven: ‘DOEN WAT WE KUNNEN’ – ‘DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN’ – ‘VOOR ELKAAR’.2-2-2021

WARM BAD en KOUDE DOUCHE

Twee uitersten. Twee totaal verschillende ervaringen. En niet alleen in je badkamer. Ook in ons hele leven maken we de meest uiteenlopende dingen mee en overkomen ons soms de meest verschillende gebeurtenissen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Het hoort er allemaal bij zeggen we dan.

Als het allemaal voor de wind gaat, dan hebben we daar weinig moeite mee. En de vraag waarom de dingen gebeuren of ons overkomen lijkt dan een stuk eenvoudiger. We zijn blij, we zijn tevreden, we zijn misschien zelfs wel dankbaar, we plukken de dag, we genieten ten volle van het moment, we zijn trots op wat we hebben gepresteerd en het leven lacht ons toe. We ervaren een warm bad.
Maar die andere kant, die koude douche, dat ligt toch wel een stukje ingewikkelder. Ook die maken we allemaal wel mee. En dan is die vraag waarom ons dit overkomt, ineens een heel stuk lastiger en indringender. Eenzaamheid, ziekte, het verlies van een dierbare, het verlies van je baan, tegenslag op school, ruzie in je vriendenkring of in je familie, op de vlucht zijn en je nergens thuis of op je gemak voelen, op zijn tijd komt het allemaal langs.

En juist dan komt het er op aan dat we er als mensen voor elkaar zijn, dat we elkaar niet uit het oog verliezen, dat we even opbellen of langs gaan en alleen maar de vraag stellen: hoe is het met je, hoe gaat het met je, kan ik iets voor je betekenen? Als protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek, als kring en gemeenschap van zoekend en tastend gelovige mensen proberen we dat ook te doen. Aandacht voor elkaar, al is het maar even. Juist als iemand voluit staat te bibberen onder die denkbeeldige koude douche: er zijn voor elkaar! Oprechte aandacht en warme betrokkenheid maakt alles mooier! Wees wel:kom…….26-1-2021

Innerlijke rust

Veel mensen hebben een onbestemd gevoel van binnen. Een onderhuids gevoel van voortdurende onrust. Een gevoel dat we nog iets moeten of dat iets ons achtervolgt uit het verleden. We proberen deze te verdrijven door b.v. dingen te kopen of sociale media te bekijken. Dat geeft even een korte bevrediging maar blijkt symptoombestrijding, want de onrust blijft. We hopen dat de toekomst ons rust zal brengen. Maar het is ook mogelijk om al tijdens je leven die vredige rust te ervaren en toch vol van het leven te genieten!
Soms zijn momenten van diepe concentratie weldadig en geven je dit diepe gevoel van rust. Dat komt omdat je in dat moment van concentratie los komt uit de eindeloze gedachtestroom van herinneringen en zorgen over de toekomst. Die gedachten dringen zich telkens aan ons op en bepalen sterk ons leven. Ze kunnen belemmerend worden en zelfs levens kapot maken.
Ook Jezus gaf dat symbolisch aan met de boer die tijdens het ploegen telkens achterom blijft kijken (naar de herinneringen uit het verleden). Die boer is volgens Jezus niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God betekent hier ook het leven zonder innerlijke onrust.
Ook zegt Jezus: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf”. Zorgen maken geeft onrust maar lost niets op. Wel kun je hier en nu geconcentreerd je denkvermogen bewust inzetten om een mogelijke oplossing te verzinnen voor een lastige situatie. Het is de kunst om te herkennen wanneer gedachten ons helpen of zich aan ons opdringen. Dat kan door je dit telkens in stilte even af te vragen. Dat haalt je uit de maalstroom van gedachten en brengt je in het hier en nu. Daar ligt telkens het beginpunt van de innerlijke rust, het Koninkrijk van God die in je is, in het hier en nu.


10-1-2021

Eenheid. #Blijf in mijn Liefde
Al 150 jaar wordt er wereldwijd een week in het jaar aandacht besteed aan een speciaal thema in onze gebeden. Ik vind het thema deze keer heel erg aansprekend. Je ziet in de wereld op veel plaatsen wat een ellende er ontstaat als er geen eenheid is. Als groepen niet verbonden zijn met elkaar. Verbinding kan op drie niveaus.
De verbinding in jezelf zoeken. Dat er eenheid is tussen wat je hart je ingeeft en wat je lichamelijk (moet) doen. Een leven uit één stuk vraagt om zelfacceptatie en verzoening met je persoonlijke en geërfde geschiedenis.
Verbinding met Christus zoeken als persoon, als gemeente en als kerk wereldwijd. We willen één zijn met Hem en zijn gebod bewaren om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad.
We zoeken allerlei manieren om in verbinding te komen met de ander. Wat maar weer duidelijk is geworden door de bijzondere omstandigheden vanwege Covid-19 is dat het leven pas leuk is wanneer we in contact staan met de medemens. Het woord verbondenheid/saamhorigheid is kenmerkend voor onze dorpen Bathmen en Okkenbroek.
We zoeken ook verbinding met de medemens in de wereld. Door als broeders en zusters te zoeken naar een nieuwe manier van leven, met oog voor de hele schepping.
Aankomende zondag begint de week van het gebed met een dienst in samenwerking met Lettele. Volg ons online!


22-12-2020

Er was eens………..


‘Er was eens’, de eerste woorden van elk sprookje, vaak uitlopend op: ‘en zij leefden nog lang en gelukkig’. Een happy end aan een verzonnen, veelal bewogen, vertelling.
Hoe anders is dat voor het eeuwenoude kerstverhaal. Geen fantasierijk begin en geen majestueus mooi einde. Maar wel een verhaal dat blijft boeien en dat ons allen uitdaagt.
Een verhaal over een wereld van uitersten: mooi en lelijk, warm en koud, liefdevol en liefdeloos. Een verhaal over een wereld waar de machthebbers hun koning kraaien en waar de kwetsbare mens dikwijls het onderspit moet delven.
In díe wereld komt God bij ons wonen om zich over ons te ontfermen.  Om zich kenbaar te maken in zijn zoon Jezus. Om Zijn liefde voor de mens te laten merken én te laten zien.
Om ons te leren de aarde te beheren en te delen met elkaar. En om vrede en liefde te bewerkstelligen in plaats van oorlog en haat. Als dit ‘sprookjesachtige’ verhaal toch eens uit mocht komen, wat zouden we het dan goed hebben met elkaar.
Dáar luisteren we naar met Kerst in onze kerken én in onze huizen. Kijk en luister mee op 24, 25 en 27 december via www. Kerkdienstgemist.nl / Overijssel / Bathmen (25 dec. Okkenbroek).
Voor een ieder: een vreugdevolle Kerst en een hoopvol 2021 toegewenst!


15-2-2020

Goeie genade!
Een uitroep, die wel iets weg heeft van een krachtterm. Maar wat betekent eigenlijk het woord genade? Genade komt van het Griekse woord “charis”, dat letterlijk geschenk betekent. Iets wat je krijgt zonder dat je erom gevraagd hebt en zonder dat je het verdiend hebt. Het valt je als het ware zo maar toe. Hoe mooi is dat. Maar in de tegenwoordige tijd en taal speelt genade amper meer een rol. Ook in de Bijbel zie je dat terug. In de nieuwste vertaling, de Bijbel in gewone taal, komt het woord genade helemaal niet meer voor. In plaats daarvan staat er nu “goedheid” en “goed zijn voor iemand”. Daar is geen woord Spaans bij! Dat snapt iedereen en daar kan iedereen mee aan de slag. Het sluit ook mooi aan bij het thema dat we dit jaar in onze kerken centraal hebben gezet: het goede leven. Hopelijk blijven we daarop gericht, ondanks alle tegenslagen en onzekerheden. Nog even terug naar het Griekse woord “charis”. De Latijnse variant daarvan is “caritas”. En dat spreekt heel veel mensen in deze tijd nog wel degelijk aan. Vooral in de meer katholieke geloofsgemeenschappen is caritas iets vanzelfsprekends. Bij caritas gaat om twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zaken: de liefde van God voor alle mensen en de  naastenliefde tussen mensen onderling. Het een kan niet zonder het ander. Prachtig om je daardoor te laten inspireren. Wat een prachtig geschenk valt ons toe en valt ons ten deel. Goeie genade!


8-12-2020

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:

TOP2000-kerkdienst (online) op zondag 27 december a.s.

Al vele jaren lang komt in de laatste week van het jaar op de radio de TOP2000 langs. Iedereen kan van tevoren op nummers stemmen. En kan daarbij ook aangeven waarom juist dat ene lied voor hem of haar zo speciaal is.
In heel veel muzieknummers zit vaak een diepere boodschap. Het gaat over liefde, hoop, vriendschap, verbondenheid, trouw, troost of bemoediging. Waarden die er juist ook voor gelovige mensen en zinzoekers toe doen. In zo’n lied kunnen hemel en aarde elkaar raken.
En tijd en eeuwigheid.
Vanuit deze achtergrond worden in ons land op steeds meer plekken al jarenlang TOP2000-diensten gehouden. In dit bijzondere jaar willen we daar ook in de Dorpskerk, bij wijze van experiment, een bescheiden begin mee maken.
Wij dagen iedereen uit - jong en oud, kerkelijk meelevend of juist niet - om bij jezelf na te denken wat voor jou het meest bijzondere lied, muziekstuk of de meest bijzondere popsong is.
Jouw favoriete nummer hoeft niet persé in de officiële TOP2000 te staan. Het mag net zo goed een prachtig klassiek muziekstuk zijn. Alles kan en mag. En we willen je vragen om daarbij ook kort aan te geven waarom het lied van jouw keuze juist voor jou zo bijzonder is.
Jouw inzending zien we graag vòòr 15 december a.s. tegemoet.
Je kunt je favoriete lied en je bijbehorende verhaal mailen naar: top2000@kerkbathmenokkenbroek.nl1-12-2020

Geboorte van het Licht met Kerst

Ons openen naar het Licht in onszelf, wie we werkelijk zijn. Dat is waar advent over gaat. Als het licht in ons herboren wordt, kunnen we anderen ook open tegemoet gaan en helpen door er werkelijk voor hen te zijn, met hart en ziel.
Wie je werkelijk bent kun je vinden in het hier en nu. Niet in je verleden. Niet in de toekomst. Nee, nu. Dat vraagt dat je je bewust afvraagt hoe het nu met je gaat. Dus te beginnen je bewust te bepalen bij hoe je je nu voelt. Heb je ergens last van? Voel je ergens spanning of pijn in je lijf? Grote kans dat het komt door een situatie in je leven die je niet accepteert. Door het te ontkennen of er tegen te vechten, belemmer je jezelf om vrij te leven. Het maakt je leven zwaar. Dat vraagt dan ook eerst erkennen dat je pijn of spanning voelt en dat het er mag zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is essentieel. In de bijbel zegt de apostel Paulus het poëtisch “Wat aan het licht wordt gebracht, wordt zelf licht”. Als je in jezelf uitspreekt dat de spanning of de pijn er mag zijn, breng je het aan het licht. Met het uitspreken breng je de spanning en pijn, die er mag zijn, ook bij God die in je is. Je kan het dan loslaten en bij God laten. Misschien voel je een tinteling door je lijf gaan en dat is een eerste teken van ontspanning. Hoe intenser je je uitspreekt dat het er mag zijn, hoe meer “licht erop schijnt” en hoe eerder de ontspanning.
Deze adventtijd is een mooie tijd om dit regelmatig te doen. In een ritme van b.v. 5 minuten in de morgen en 5 minuten in de avond. Je kunt God die in je is, vragen je te helpen in dit ritme te komen. Ook via kerkdienstgemist.nl in de dienst op zondag en in de “talkshow” op dinsdag volgen we het ritme op weg naar de geboorte van het Licht met Kerst. Wel:kom!


24-11-2020
Vooruit met de geit

Hoera het is weer (bijna) December! De tijd van verwachting. Tijd van Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Leuke feesten om naar uit te kijken voor de meeste mensen. Slim gekozen denk ik altijd om dat in de donkere maanden te doen. Gemiddeld genomen niet de tijd om vrolijk en optimistisch te zijn.

In de christelijke traditie breekt de tijd van advent aan. De tekst van een liedje uit mijn jeugd:
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Dromen van vrede voor mensen van heden.
Het is mooi om dromen te hebben, een ideaal waar je naar kan streven. Hoop op een betere toekomst. Maar we laten het niet bij dromen. In deze periode gaan we er ook wat mee doen. De kerstengelen gaan bijvoorbeeld weer op pad. Om een beetje licht en kleur te brengen bij mensen die eenzaam, verdrietig, depressief zijn of om een andere reden een beetje aandacht kunnen gebruiken. Ook steken we in de kerk en mogelijk thuis deze week de eerste kaars van vier aan. Een klein licht in de donkere tijd. Licht dat laat zien dat de duisternis niet overwint. Dat er mensen zijn die geloven/dromen/hopen op een mooie toekomst. Die nu al begint. Doe je mee? Het is tijd voor actie! Laat je inspireren door de vieringen op zondag en dinsdag. Wel:Kom!


17-11-2020

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek: Eeuwigheidszondag

BATHMEN-OKKENBROEK – Zondag 22 november is in de kerkelijke telling de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag genoemd. Een zondag om de gestorvenen van het voorbije jaar te gedenken in het licht van God.

Dagelijks lezen we bij het aantal nieuwe coronabesmettingen ook het aantal nieuw gemelde doden. Getallen van dag tot dag om stil van te worden. Getallen die gaan leven als hierbij namen klinken, namen van mensen die jezelf hebt gekend. Mensen die, mogelijk zelfs in gezins- of familieverband, deel hebben uitgemaakt van jouw leven. Namen die herinneringen oproepen, mensen die intens worden gemist.

En dat geldt evenzeer voor dierbare mensen die niet aan corona zijn gestorven, maar ook plotseling of als gevolg van ziekte zijn overleden, in hoge ouderdom of veel te jong heengegaan.

Vaak moest in kleine, besloten kring afscheid worden genomen. En ook op Eeuwigheidszondag is de kerkdienst alleen maar online. Wel worden alle overleden gemeenteleden bij name genoemd en richten we onze aandacht op vele anderen die worden gemist, korte of al langere tijd. Mensen die bij name zijn genoemd en bij hun naam worden herinnerd.
Daarbij laten we ons troosten en bemoedigen door een Bijbelwoord, waarin God ter sprake komt: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’ In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.         

Wel:kom online 22 november 10.00 uur of later terugkijkend: Kerkdienstgemist.nl – Bathmen.


10-11-2020

Omdenken

Al jarenlang staat er op mijn bureau een kaart met daarop de tekst: elke keerzijde heeft een keerzijde. Een tekst die oproept tot nadenken en die je even op je moet laten inwerken. Om er vervolgens achter te komen dat er een diepe waarheid achter schuil gaat. En ook een waarheid die heel veel troost, bemoediging en kracht kan geven. Een regelrechte uitnodiging tot omdenken. Niet blijven hangen in vallende blaadjes, kortere dagen, meer duisternis, kou en nattigheid. En allemaal andere dingen waar je niet direct vrolijk van wordt. De aanhoudende corona-situatie, heel veel beperkingen en ga zo maar door. Durf om te denken. En sta jezelf toe om de keerzijde van al deze narigheid te gaan ontdekken. Oftewel: de keerzijde van de keerzijde. Je krijgt dan gaandeweg meer oog voor de kansen en de onverwachte mogelijkheden, die er ook altijd zijn. En het stemt je in ieder geval een stuk vrolijker en positiever. Je ontdekt nieuwe kracht, het geeft je nieuwe energie, een andere kijk op het leven. En het maakt de weg vrij voor nieuwe verbindingen, solidariteit, hoop en verbondenheid. Juist in de kerk willen we ondanks alle beperkingen steeds weer –als het even kan ook met elkaar- zoeken naar de keerzijde van elke keerzijde. En het prachtige gedicht van Jaap Zijlstra helpt en inspireert ons hierbij enorm:

Herfst

Met elk blad dat valt,
Valt er meer licht op de aarde,
Komt er meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
Staan wij scherper getekend,
En valt meer hemel ons bij.

Denk ook om! Zoek en vind de nieuwe kansen. Altijd en overal. In of buiten de kerk. Wees wel:kom!
3-11-2020

‘HOOP’

Wellicht hebben sommigen van u het concert van de hoop gezien dat, woensdag 28 oktober j.l., op televisie werd uitgezonden. Een concert met prachtige liederen en interviews dat ons even optilde uit de verslagenheid die menig mens vandaag de dag in zijn greep houdt. Iedere bijdrage vertelde van troost en van hoop.
Als kerken van Bathmen en Okkenbroek sluiten we ons hier van harte bij aan. In alle (digitale) vieringen willen ook wij deze boodschap graag met u delen.
Een boodschap van hoop die ons allen draagt, ons ‘mededeelzaam’ maakt, ons bindt én ons kracht geeft. Een oeroude belofte van licht dat het donker zal verjagen en van liefde en leven die kwaad en dood overwint.
Of, om het in de woorden van Liselore Gerritsen te zeggen:

‘Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.’

Wees welkom op onze website: www. Kerkdienstgemist.nl/Overijssel/Bathmen om de zondagse én de thuisvieringen op dinsdag met ons mee te beleven.


27-10-2020
Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Herfsttijd-Voleindingstijd

‘Herfst, herfst, wat heb je te koop, duizend kilo bladeren op een hoop...’, zingt een kinderliedje. Aan de natuur is te zien dat het herfst is geworden. De bladeren vallen, de paddenstoelen schieten de grond uit. De wintertijd is ingegaan en in de avond zet steeds vroeger de schemering in. De kastanjeboom zit vol grote groene stekelige bolsters met daarin mooie bruinglanzende vruchten die met een zachte plof neervallen.
Onder de banden van de fiets knerpen zacht de beukennootjes. De vleugeltjes van de esdoornzaden dwarrelen als helikoptertjes neer op het gras.
De lege velden doen de blik weer verder reiken tot aan de bomenrij in het coulissenlandschap, ja tot waar de horizon reikt.
Een sfeer van melancholiek en stil verlangen in de natuur is voelbaar zichtbaar in de warme namiddagzon die de lucht in zachte pasteltinten kleurt en de toppen van de bomen in een wonderlijk licht stelt.

In de kerk is het nu Voleindingstijd, tijd van inkeer en verstilling.
Wat hebben wij te verwachten? Nu het donker is en grijs. Nu we midden in de tweede golf van corona zitten en niet weten hoe het verder zal gaan. Wordt het weer licht? Is er toekomstverwachting?  
Dat zijn grote vragen die je bezig kunnen houden. In de Dorpskerk gaat het om dit soort vragen! Met elkaar zoeken naar wat hoop geeft en nieuw perspectief en ontdekken wat in deze tijd van blijvende waarde is.
Nieuwsgierig geworden? Elders in deze krant lees je meer over de Dorpskerk.  
Via kerkdienstgemist.nl kunt u/jij online vieringen meebeleven.
Voor meer info: kijk op de website van de kerk: www.kerkbathmenokkenbroek.nl. Wees wel:kom!20-10-2020

Vrijheid om te scheppen

Opnieuw vraagt de situatie in ons leven op dit moment om lichamelijke afstand. Dat kan negatieve emoties bij ons oproepen waarin we ons kunnen laten meeslepen in irritaties of angst. Het kan ons verlammen waardoor we ons overgeven aan ons lot. Maar we kunnen het ook anders bekijken, zonder oordeel. Waarbij we tot het inzicht komen dat niet alles maakbaar is en dat we de controle op dit gebied op dit moment moeten loslaten. Dat betekent niet dat we niets hoeven doen, maar door het erkennen van onze onmacht kunnen we los komen uit de verkramping en ontstaat er ruimte….. In die ruimte kun je je volledig realiseren wat de levenssituatie nu is en kun je meteen actie ondernemen om uit die situatie te komen. Dat is positieve actie en dat is veel effectiever dan negatieve actie die voortkomt uit boosheid, radeloosheid of frustratie. In die ruimte komt ook je creativiteit boven drijven om nieuwe ideeën vorm te geven en te creëren. Daarmee geef je God die in je is, alle ruimte en vrijheid om met jou te scheppen. Het mooie is dat dit in Bathmen en Okkenbroek al zo mooi wordt gedaan met allerlei creatieve initiatieven van solidariteit en verbinding. Als kerk proberen we daar ook ons steentje aan bij te dragen.
Wel:kom!


13 oktober 2020
De kerk in het dorp

Je leest en hoort steeds vaker dat er kerken moeten sluiten. Mensen willen zich niet meer binden aan een kerkgemeenschap waardoor tenslotte te weinig mensen de boel in de benen kunnen houden. Soms krijgt het gebouw een nieuwe bestemming en soms maakt het plaats voor iets anders. Is dat erg? En hoe zit dat in Bathmen en Okkenbroek?
We moeten wel helder hebben dat we over twee dingen praten als we het over de kerk hebben. Er is het gebouw en als tweede de gemeenschap. Persoonlijk hecht ik niet zo aan het gebouw. Tuurlijk de onze beide kerken zijn prachtig en velen hebben er belangrijke momenten meegemaakt. Toch, in de Bijbel kiest God voor een tent om in te wonen. Hij gaat met de mensen mee. Hij hecht niet aan stenen.
Veel belangrijker is de gemeenschap. Die kan verschil maken in een dorp. De PKN heeft op haar briefpapier staan “De kerk, vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde”. Dat is onze taak/doel/missie. Er zijn voor anderen. Verbinding zoeken. Compassie tonen. De kerk heeft daar woorden voor, maar ook stilte en rituelen. Dat kan voor iedereen in het dorp waardevol zijn.
Nu het herfst wordt, de dagen weer korter worden, we weer thuis moeten blijven, de activiteiten weer op een laag pitje worden gezet, kan de kerk een plek zijn waar je terecht kan om gehoord te worden, op verhaal te komen. Ook als je geen lid bent kan je een beroep doen op onze predikanten of een ander luisterend oor. Wel:Kom!


6 oktober 2020
Het goede leven, deel 2: houd moed en heb lief!

Het nieuwe kerkelijke seizoen is enkele weken geleden van start gegaan. Met een prachtig thema en motto voor het komend jaar: “het goede leven”. Op zondag 13 september jl. was er een mooie startzondag. Na een korte dienst in de dorpskerk in Bathmen speelden we daarna met ongeveer 60 mensen levend ganzenbord op de Brink. Alles uiteraard veilig en op 1,5 meter afstand. En ook dit jaar is er weer  –net als andere jaren- onder de titel “Brandstof, bezinning en ontmoeting” een breed en indrukwekkend pakket activiteiten voorbereid. Voor elk wat wils en elke maand genoeg om uit te kiezen. Van meditatief wandelen via interessante lezingen tot aan studiekringen en films, die er toe doen. En voor afgelopen zondag stond er een prachtige kinderdienst in de steigers, precies op Werelddierendag, met een hele leuke vossenjacht door heel het dorp heen.
Maar ja, je kunt van alles bedenken en hopen, maar als er dan ineens een tweede Coronagolf door het land rolt en ook Bathmen één van de brandhaarden blijkt, dan wordt door heel veel zaken ineens een dikke streep getrokken. Ook als kerk moeten we nu in veel opzichten weer stappen terug zetten. Toch blijven we hoopvol en gaat het er ook de komende tijd misschien wel weer extra op aan komen dat we rekening houden met de ander, omzien naar elkaar, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen we samen sterk(er) te zijn en te blijven. We laten ons daarbij ook inspireren door het spandoek dat in Colmschate op de gevel van de Ichtuskerk prijkt. U hebt het vast wel eens gezien als u daar langs kwam: houd moed en heb lief! En blijf wel:kom, zowel in Bathmen als in Okkenbroek!
29 september 2020
Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Dierendag

Dierendag 4 oktober valt dit jaar op zondag. Het is dan ook bijna een inkoppertje om tijdens de Kinderkerk deze zondag in de Dorpskerk van Bathmen het verhaal van de ark van Noach te vertellen.

Want dat vertelt over Noach die er tijdens een grote overstroming, een zondvloed, voor zorgt dat van alle diersoorten elk een mannetje en een vrouwtje bewaard blijven. Twee aan twee brengt hij al deze verschillende dieren aan boord van een ark die hij zelf heeft getimmerd. Zo wordt die ark een bewaarplek voor het hele dierenrijk.
Het verhaal doet denken aan Franciscus van Assisi, die eind twaalfde, begin dertiende eeuw leefde. Deze heilige had groot respect voor al het leven en dat van de dieren in het bijzonder. Er wordt zelfs verteld dat Franciscus met de dieren kon praten! Zijn sterfdag op 4 oktober is in de vorige eeuw dan ook uitgeroepen als dag om jaarlijks stil te staan bij het dierenwelzijn. En meer dan ooit beseffen wij in onze tijd hoeveel dieren er met uitsterven worden bedreigd en hoe belangrijk dierendag daarom is.

Dit alles klinkt door in het thema van de kinderkerk op deze dag: ‘Het bewaren waard!’ Bij het verhaal worden een paar leuke liedjes gezongen. En aansluitend op de kinderkerk kan iedereen tijdens een vossenjacht in het dorp op zoek naar de dieren uit de ark. Zie hiervoor ook het bericht elders in deze krant of kijk op de website www.kerkbathmenokkenbroek.nl . De Kinderkerk begint op 4 oktober om 10.00 uur. Wel:kom!


22 september 2020

Protestantse Gemeente Bathmen/Okkenbroek
‘Hier kom ik weg’
‘Hier kom ik weg’ is een prachtig lied van Daniël Lohues. U kent het vast!
Hierin bezingt hij zijn liefde voor het Oostelijk deel van Nederland waar hij vandaan komt en waar hij zo van houdt om de ruimte, de rust en de mensen die hem lief zijn.
Daar, in Drenthe, heeft zijn wieg gestaan en dat heeft hem mede gemaakt tot wie hij nu is.
Hij groeide in vrijheid en vrede op. De muziek kreeg hij met de paplepel ingegoten door z’n vader die organist en dirigent was. Daniël volgde z’n hart en maakte van z’n hobby, z’n beroep.

Dát kan lang niet ieder mens en elk kind hem nazeggen. Het scheelt zoveel waar je weg komt en waar je wieg heeft gestaan: In Syrië, Afghanistan of Nederland. In een vrij en rijk land of in bezet gebied, wellicht een vluchtelingenkamp. In een harmonieuze omgeving of in een gebroken, radeloos gezin.
Ook in onze dorpskerken staan we daar, na de ramp op Lesbos, daadwerkelijk bij stil. Want wij mensen zijn geroepen tot een wereldwijde verbondenheid opdat íeder mens tot bloei kan komen op deze aarde, in het licht van Gods liefde.
Het zou mooi zijn als steeds meer mensen zich daarin herkennen en met ons mee willen denken.
Dus…weet je welkom en doe mee!
Dán maakt het op een dag niet meer uit waar wij allemaal wegkomen.

 


15 september 2020

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Klaar voor de start!

Als Dorpskerken sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, dat de aandacht wil richten op  ‘Het goede leven’. Een mooi maar ook spannend thema nu het nieuwe seizoen van start is gegaan in een onzekere tijd waarin door het virus veel dingen anders gaan en de onzekerheid blijft. Als er iets is waar we met de neus op gedrukt worden in deze coronatijd, dan is het wel de vraag wat het leven goed maakt.
Heb je dan alles goed voor elkaar? Of horen de scheuren en gaten in je leven er ook bij? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht. Vanuit het geloof kun je zeggen, dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. God maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar over je leven met alle vreugde en verdriet – valt het licht van God.
Afgelopen zondag beleefden we een mooie start op de Brink toen we met een grote groep het spel Ganzenbord speelde. Tijdens het spel werd de eenvoud van het goede leven in een aantal korte filmpjes getoond waarbij inwoners een inkijkje gaven in hun persoonlijk leven.
Nieuwsgierig geworden? In de kerkdienst op zondagmorgen maar ook doordeweeks – zie: ‘Brandstof’; het aanbod voor bezinning en ontmoeting 2020/2021 - is er genoeg te beleven. Voor info: kijk op de website van de kerk: www.kerkbathmenokkenbroek.nl. Wees wel:kom!
 

5-9-2020
Het Goede Leven

Vaak geassocieerd met een bourgondisch leven met goed eten en drinken en luieren. Maar zelfs als je dat allemaal niet hebt kun je van het Goede Leven genieten. Dat gaat dan meer over een leven waarin je ruimte maakt om jezelf te kunnen zijn, met God die in je is. En dat straal je dan weer uit naar de mensen in je omgeving. Die haken daarop aan. We gunnen dat als kerk aan iedereen. Vooral ook aan kansarme kinderen in India die geen onderwijs krijgen. We willen hen met onze hulp ook de mogelijkheid geven om naar school te kunnen gaan. Dat vergroot de kans dat ze ook kunnen genieten van Het Goede Leven.
Zondag a.s., 13 september gaan we Het Goede Leven genieten tijdens de STARTZONDAG van het kerkelijk seizoen. Het begint om 10 uur met een korte viering in de Dorpskerk in Bathmen. Daarna gaan we om 10:30 uur buiten koffiedrinken op het Kerkplein. Om 11:00 uur start het Ganzenbord met o.a. filmpjes die op de Brink worden vertoond. Op het Ganzenbord zijn ook de kansarme kinderen uit India vertegenwoordigd. Afsluitend is er om 12:30 uur een lunch. Als het slecht weer is doen we alles binnen. Waar dat zal zijn kun je volgen op onze website kerkbathmenokkenbroek.nl.
Als je er niet live bij kan zijn, kun je alles (inclusief het Ganzenbord) ook volgen via beelden op internet bij kerkdienstgemist.nl. En later kun je het daarop ook nog terugkijken. Iedereen in Bathmen en Okkenbroek en de wijde omgeving is van harte uitgenodigd om mee te doen. Dus Wel:kom!

 

29-8-2020
De slimste mens

U kent het programma vast wel op NPO 2, met Philip Freriks en Maarten van Rossum. Leuk om mee te doen. Grappig af en toe die opmerkingen van Maarten. Niet zo lang geleden maakte hij een opmerking over de Bijbel die niet bij alle mensen in goede aarde viel.
Er staan ook inderdaad verhalen in dat je denkt wat moet ik ermee? Het speelt in een heel andere tijd natuurlijk. Het is een boek vol menselijke ervaringen, emoties, gebeurtenissen die in elk leven aan bod komen. Dus ook geweld, jaloezie, pijn, honger, ziekte, dood, vluchten....noem maar op. In de kerk horen we elke zondag weer een verhaal en de visie daarop van de voorganger.
Deze zomer zijn er in de diensten veel profeten aan het woord geweest. Zij houden ons voor dat we als mensen niet moeten proberen alles op onze eigen manier te doen. Laat dingen los en laat God zijn werk doen. Door jou of door een ander. Het feit dat wij alles op ónze manier willen oplossen is denk ik juist de oorzaak dat we in zo’n verwarde wereld leven. Het ging in het paradijs al mis toen we ervoor kozen om tóch de appel te eten. Daarom staan er dus zoveel gewelddadige verhalen in de Bijbel. God wil dat niet, Hij had toch het paradijs gemaakt. Maar Hij wil ons wel bijstaan als we Hem zoeken. Ik denk dat het slim is om dat te doen. Wel:Kom!

22-8-2020
Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek: Dorpskerk Bathmen Monument van het jaar?!

BATHMEN-OKKENBROEK – De Dorpskerk van Bathmen is één van de vijf gebouwen, die kans maakt om op 11 september winnaar te worden van de verkiezing ‘Deventer monument van het jaar’. Van 1 tot en met 10 september is er de mogelijkheid om te zorgen dat dit gebeurt.  

Er waren vijftien aanmeldingen. Dat de jury de Dorpskerk in Bathmen een plek bij de laatste vijf gaf, is al mooi. En zeker ook omdat de andere vier overgebleven gebouwen allemaal in de stad Deventer zelf te vinden zijn. Maar als winnaar uit de bus komen zou helemaal een prachtige waardering zijn voor dit kerkgebouw, waarvan de historie teruggaat tot 1260. Ook deze zomer uitten toeristen zich enthousiast over buiten- en binnenkant van de kerk. Zo zijn in het koor van de kerk muurschilderingen uit de vijftiende eeuw en fraai decoratief schilderwerk op de gewelven.
Voor Battummers zelf is de kerk een baken in het dorp, dat niet alleen gedragen wordt door de Bathmense kerk- en dorpsgemeenschap, maar ook door de stichting Vrienden van het monument de Dorpskerk Bathmen. Kinderen op de basisschool maken al vroeg kennis met de kerk tijdens een rondleiding, waarbij het beklimmen van de toren extra leuk is. En door de inrichting met stoelen is de kerkzaal naast de kerkdiensten flexibel te gebruiken voor concerten en exposities. Wees op zondag of doordeweeks wel:kom, staat dan ook altijd tot besluit van deze groene stukjes.

Maar tot slot nu natuurlijk de oproep om je stem uit te brengen voor Dorpskerk Bathmen Monument van het jaar! Dat kan van 1 tot en met 10 september op de website Deventerverhaal.nl


14-8-2020
Nieuwe energie.

Zo rond de vakanties wensen we dat elkaar vaak toe. Neem –als het kan- even afstand, letterlijk en figuurlijk, van werk, van school, van huis, van tuin en van alle dagelijkse beslommeringen. Laat alles los. Geniet om er even tussenuit te zijn. Een andere omgeving. Een andere horizon. Nieuwe vergezichten. Dat alles zorgt ervoor dat we onze accu weer kunnen opladen. Zo kom je –als het meezit- aan nieuwe energie. En soms ook aan nieuwe inspiratie. Je komt op andere plekken, het hoeft niet eens heel ver weg of in het buitenland te zijn. Anders dan “normaal”. Fris en fruitig. Het geeft nieuwe energie. Nieuwe ideeën. Zodat we er weer tegenaan kunnen. Er weer zin in krijgen. Zodat alles weer zinvol is of zinvol wordt.
Fantastisch als de zomerperiode dat kan opleveren! Zelfs in dit jaar. Een jaar, waarin alles anders is. Een jaar, waarin het oude normaal niet meer normaal is. En het “nieuwe normaal” ook lang niet altijd en door iedereen als vanzelfsprekend of als wenselijk wordt ervaren. We moeten afstand houden. We mogen elkaar niet omhelzen. En begroeten doen we met een knikje of met een elleboog. Niet normaal, toch? En toch. Ondanks alles is er gelukkig altijd en overal ruimte voor nieuwe energie. Op allerlei plekken kun je die opdoen. Ver weg, maar ook gewoon dichtbij. In onze dorpskerken in Bathmen en in Okkenbroek. Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar toch. Laat je verrassen. En stap gerust eens binnen. Elke zondag zijn bijna al onze vestigingen open.
Wees: welkom!

 
terug