zo 16 feb 2020  om 10:00
Voorganger: prof.dr.mw. M van Veen (Deventer)
Kerkdienst Bathmen 7e na epifanie
Tekst(en): Deuteronomium 30:15-20. Mattheus 5:17-26

Collecte: Kerk in Actie (werelddiaconaat)

terug