College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Kerkzijn doen we samen en dat geldt eveneens voor de wijze waarop we onze middelen inzetten. Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.
 
Het college heeft de volgende taken:
  • de personele taken t.a.v. de beroepskrachten;
  • het coördineren van de actie Kerkbalans;
  •  het onderhoud kerkgebouw, orgel en geluidsinstallatie;
  • het onderhoud van pastorie;
  • ontwikkelen en uitvoeren van een onderhoudsplan;
  • onderhouden van de ledenadministratie;
  • het maken van begrotingen en jaarrekening;
  • het regelen van verzekeringen;
  • exploitatie van het kerkblad;
  • verhuur van kerkgebouw.
terug