Predikant gezocht Predikant gezocht

Profielschets predikant(e) Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
(0,8 - 1 fte)

Ben jij naar ons op zoek?

Ben jij een inspirerende voorganger, spiritueel én een verbindende teamspeler? Heb je hart voor eredienst en pastoraat? Wil je wonen en werken in onze gemeente? Wil je samen met ons actief invulling geven aan onze eigentijdse manier van kerk-zijn? Lees dan verder!

 

Wij zoeken jou:

Een predikant (0,8 -1 fte) die samen met de kerkelijk werker en veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers een team vormt.

Wij zien Jezus als de bron van ons denken en doen. Wij zoeken een predikant die met ons meedenkt over het uitdragen hiervan en ons helpt bij het zichtbaar maken van onze kerkelijke gemeente.

Iemand die het goede van het sociale leven in de verschillende dorpskernen waardeert.

 

Wat ga je doen:

· vieringen: hierin ga je graag voor. Vanuit het verhaal van God maak je verbinding met de vragen waar wij vandaag voor staan.

· pastoraat: vormgeven en creëren voor kinderen, jongeren en middengroep. Het ouderenpastoraat wordt ingevuld door de kerkelijk werker.

· bezinning en ontmoeting: we zijn een actieve gemeente met een groot aanbod aan

activiteiten, zoals preek van de leek, kloosterweekenden en ‘de kerk gaat vreemd’. We dagen je uit om met ons mee te denken en te werken.

· gemeenteopbouw: je werkt actief mee aan het verder versterken van de eenheid binnen de gemeente.

 

Waar kom je terecht:

· een actieve, diverse, gevarieerde en breed georiënteerde gemeente.

· kerkgebouwen in twee dorpskernen met organisten die actief meedenken over de muzikale invulling van de diensten, en een cantorij die geregeld meewerkt aan de diensten. Muziek speelt bij ons een belangrijke rol.

· een geheel verbouwde, ruime pastorie naast de kerk in Bathmen.

· salaris- en arbeidsvoorwaardenregeling volgens de richtlijnen van PKN.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op!

De volgende persoon staat je graag te woord: Henk van der Kolk (voorzitter van de beroepingscommissie) 06-53312594.

Je sollicitatiebrief ontvangen wij graag vóór 5 juli via

De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 15 en 16 juli in de avond.

terug