Vrienden van de kerk in Okkenbroek

Vrienden van de kerk in Okkenbroek
De stichting Vrienden van de kerk in Okkenbroek zet zich in voor het behoud van de kerk in Okkenbroek. Omdat de kerk een centrale functie verzocht in het dorp, vinden wij het belangrijk dat deze blijft bestaan. Dankzij de stichting kan iedereen die de kerk een warm hart toedraagt, een financiële bijdrage leveren voor het behoud van de kerk.
Officiële naam

Stichting Vrienden van de Kerk in Okkenbroek.
Naar buiten toe noemen we ons de ‘Vrienden van het kerkje van Okkenbroek’.
Doelstelling 
De stichting heeft als doel het behouden van het kerkgebouw in Okkenbroek inclusief de consistorie en de pastorie, alsmede de daarbij behorende inventaris.
Statutaire bestuurssamenstelling
Statutair bestaat het bestuur van de stichting uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuurders.
Eén bestuurder wordt benoemd door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek. Alle bestuursleden zijn natuurlijke personen, bedrijven of instellingen kunnen geen bestuurslid zijn van deze stichting.
De huidige bestuursleden zijn mw. Margreet Vierhouten-Beltman (penningmeester), mw. Nicol Jeurlink-Gerritsen, mw. Geeke in ’t Hof (secretaris) en dhr. Henk Hogeweg (lid benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek). De functie van voorzitter is vacant.

Contact
KvK: 56257856
Postadres: Oerdijk 228, 7435 PL Okkenbroek
Mailadres: vriendenkerkokkenbroek@gmail.com

Documentatie Tip: als u een van bovenstaande documenten raadpleegt, kunt u naar deze site terugkeren met de pijl naar links, linksboven in uw browser.

Culturele ANBI-status
De Vrienden van de kerk in Okkenbroek hebben de culturele ANBI-status.
Dat betekent, dat iedereen die een gift doet aan de Vrienden, deze gift kan aftrekken verhoogd met 25% (mits voldaan wordt aan de spelregels van de Belastingdienst). Zie hiervoor ook http://www.belastingdienst.nl/ANBI.

 
terug