Welkom

Welkom
Fijn dat u de website van de protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek bezoekt. In het menu bovenin vindt u informatie over de gemeente, de kerkdiensten, bijzondere activiteiten en de kerkgebouwen. Ook kunt u oudere jaargangen van het magazine " 't Boaken"  downloaden en  inzien.

Wensen of opmerkingen over de website? Stuur een bericht naar  website@kerkbathmenokkenbroek.nl.

De gedachte van de week

Onder deze spannende titel kunt u iedere week een stukje verwachten van degenen die ook een stukje in de Bathmense krant maken. Meer Lezen?  Ga naar De gedachte van de week.


Concerten door onze organiste Ingeborg van Dokkum

In augustus hoopt Ingeborg een aantal concerten te geven.
Van harte welkom!
Zaterdag 1 augustus Chamadron Havelte, aanvang 16.00 uur
Donderdag 13 augustus Dorpskerk Vorden, aanvang 15.30 uur
Zaterdag 22 augustus Chamadron Havelte, aanvang 16.00 uur

 

Update Corona-virus


Voorzichtig weer deelname aan vieringen


Houdt u er rekening mee dat er strikte regels gelden bij deelname aan de vieringen. Dat betreft onder andere de volgende zaken.
 1. Bij de ingang van de kerk wordt aan u gevraagd of u gezond bent, geen klachten hebt en of u een bevestiging hebt ontvangen dat u aan de viering kan deelnemen.
 2. Vervolgens kunt u een plek zoeken in  de kerk. De koster begeleidt u daarbij. Stoelen kunnen niet verplaatst worden, tenzij dat door de koster gebeurt en er rekening wordt gehouden met de geldende voorschriften.
 3. Er is geen mogelijkheid om de garderobe te gebruiken. Jassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats.
 4. Gebruik van toilet moet zoveel mogelijk beperkt worden. Als dat toch nodig is kan het toilet gebruikt worden. Daarbij geldt een verplichte looproute. Aanwijzingen van de koster zijn daarbij op te volgen.
 5. Tijdens de dienst wordt aangegeven of er wel of niet meegezongen mag worden. We kiezen hierbij voor veiligheid. Er worden geen liedboeken gebruikt, liturgie wordt vooraf uitgedeeld.
 6. De collecte vindt plaat bij het verlaten van de kerk. Daarvoor zullen mandjes geplaatst worden.
 7. Verlaten van de kerk gebeurt na elkaar en op aanwijzing van de koster. Er is geen mogelijkheid voor koffiedrinken na de dienst.
We vragen echter iedereen om vooraf goed na te denken of deelname aan de viering opweegt tegen de mogelijke risico’s. Het online volgen van de viering is nog steeds een goed en mogelijk verstandig alternatief.

Aanmelden voor deelname aan één of meerdere vieringen kan bij de voorzitter van de kerkenraad, Frits Mandersloot; per mail (voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl), telefonisch (0570 – 540294) of schriftelijk (Woertmansweg 30, Bathmen). Geeft u zoveel mogelijk mogelijkheden aan, dan kunnen we daar bij het maken van een planning rekening mee houden.


Opgeven voor de eredienst?  Download het formulier  Aanmeldformulier kerkdiensten , vul het in en stuur het op naar  voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl .
Collecteren via de app:  Givt


Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst.
Voor dit probleem hebben we vanaf komend weekend een oplossing, want dan gaan we van start met digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden.
Eerst nog eens een filmpje kijken? https://vimeo.com/398825744

U kunt met de app in de kerk geven (maar nu dus niet!!)  of u geeft via de app door onderstaande QR code in te scannen. Doe eventueel een proefgift van een willekeurig klein bedrag. Eenvoudig!

(Toch geen) openstelling kerken vanwege corona risico

Samen één
 
Ik heb net de viering van vanmorgen van thuis uit gevolgd. Hoewel het natuurlijk veel fijner zou zijn geweest om elkaar in onze kerken te treffen, is dit voor deze spannende tijden een prima alternatief. Ik ben heel blij met de uitzendingen met het beeld erbij.
 
Verder blijft de ontwikkeling van de coronacrisis nog heel spannend. Afgelopen week is er een nieuwsbrief rondgebracht bij alle gemeenteleden van PG Bathmen Okkenbroek. Uit reacties van gemeenteleden (natuurlijk met onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter) bleek al wel dat iedereen zich wil houden aan de regel om zoveel mogelijk thuis te blijven. In de nieuwsbrief stond dat vanaf 30 maart de kerk weer opengesteld zou kunnen worden om een plek te bieden van stilte, rust en vertrouwen. En waar een kaarsje aangestoken zou kunnen worden. Na verdere afweging afgelopen dagen heeft het moderamen besloten hiermee nog te wachten. We willen eerst verdere berichtgeving door de overheid afwachten en daarna opnieuw bekijken wat mogelijk is. Dat betekent op dit moment vooralsnog het volgende:
 1. Elke zondag een viering in de dorpskerk in Bathmen die live te volgen is via kerkdienstgemist.nl. Bij deze viering zijn in de kerk alleen voorganger, ouderling, diaken, lector, organist en beeld- en geluidmensen aanwezig, natuurlijk allemaal op gepaste afstand van elkaar.
 2. De meditatiemomenten kunnen in de kerk doorgang vinden. Deelnemers zijn bekend, en ook hier geldt natuurlijk het volgen van hygiëne maatregelen.
 3. Vooralsnog geen verdere openstelling van de kerk. Zodra we denken dat het verantwoord is om de kerk weer open te stellen voor stilte en aansteken van een kaarsje zullen we dat bekend maken.
Tot slot, het is goed om te horen dat er al diverse mensen hun mailadres doorgegeven hebben. Zo kunnen we als kerk ook in direct contact met gemeenteleden melding maken van veranderingen in de maatregelen. Als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan uw gegevens door aan scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl. Natuurlijk volgende we hierbij ook de regels van de privacy-wetgeving.
 
Het is voor ons allen een periode waarin de normale contacten op een laag pitje staan. Ongetwijfeld wordt dat gemist, contacten met familie, vrienden, buren. Ik las ergens de volgende tekst: Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart laat weten dat je van deze persoon houdt. Ik hoop dat dit bemoediging geeft om deze tijd door te komen.
 
Frits Mandersloot
 

Lees meer op de website van de Raad van Kerken

Alle berichtgeving van de Protestantse Kerk rondom de coronacrisis

(S)amen
De kerk dat zijn de leden. De kerk valt of staat met die leden: met hun betrokkenheid, met hun inzet. In voetbaltermen: het kerkgebouw is het stadion, alle (!) leden staan op het veld, de kerkenraad is het coaching-team. Iedereen is welkom op de tribune om toe te kijken. Maar leden van de club staan uiteraard op het veld of zetten zich op een andere manier in voor de club. Uiteraard is een voetbalclub ten dode opgeschreven als er geen leden zijn die het spel meer willen spelen. Dat er dan ook niemand meer komt kijken, spreekt ook voor zichzelf, zelfs al barst de club van het geld. De clou is min of meer dat het bestaansrecht van een kerk afhangt van het gelovige spel van de leden.
Vandaar: kerk-zijn doe je sámen!

Dus: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
 • in de Dorpskerk (Kerkplein) in Bathmen, zondag om 10.00 uur
 • in de Kerk (Oerdijk) in Okkenbroek, zondag om 9.30 uur (mei t/m september) of 10.00 uur (winterperiode)

Wel:kom!