Welkom

Welkom
Als dorpskerk willen wij kerk in, van en voor onze dorpen zijn. Samen met andere dorpsgenoten op eigentijdse wijze kleur geven aan het samenleven in het Sallandse Bathmen, Okkenbroek en het buitengebied hieromheen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen. Die lezen wij als verhalen van mensen zoals wij, vandaag de dag.
Wij brengen in: twee historische kerkgebouwen, veel vrijwilligers en een paar professionals. Doe je mee?

Over onze activiteiten kun je onder meer in "Brandstof" lezen.

Zomertijd, ook in de kerk!

Vanaf 1 mei beginnen de kerkdiensten weer om 9:30 i.p.v. 10:00. Er zijn enkele uitzonderingen (Hemelvaartsdag, Openluchtdienst, Boerderijdienst) maar dat wordt aangegeven in 't Boaken en op de website. En als je dat mist kom je in ieder geval ruim op tijd.... wink
 

Expostie in de kerk van Bathmen

In de bijbel komen diverse plantennamen voor. Iedereen weet vast wel van de vijgenboom met zijn mooie bladeren en de appelboom waar Adam en Eva van aten , of Mozes in zijn biezen mandje. De brandende braamstruik of de olijfboom…

De olijfboom is in bijbelse tijden een van de waardevolste planten. Deze prachtige boom, meestal met een knoestige en gewrongen stam, is zeer sterk en wordt vaak honderden jaren oud. Er wordt in de Schrift al vroeg melding van gemaakt. Na de zondvloed kwam er een duif bij Noach in de ark terug met een vers olijvenblaadje in de snavel. Hieruit kon Noach opmaken dat de wateren van de zondvloed waren teruggelopen. Deze tekst kunt u nalezen in Genesis 8 vers 11. De olijfboom werd vooral gewaardeerd om zijn olie, niet alleen omdat het een belangrijk voedingsmiddel voor de Israëlieten was, maar het werd ook gebruikt als schoonheidsmiddel en als brandstof. Daarnaast was het een belangrijk handelsartikel. Ze werd gebruikt bij de behandeling van builen en wonden om de pijn te verzachten ( zie Lucas 10 de verzen 33 en 34.) dit is een voorbeeld van wat er allemaal te zien en te lezen kan worden over planten en bomen in de bijbel.

Maar wist u dat er bijna 100 planten en bomen zijn die in de bijbel genoemd worden. Een aantal van hen wordt in de kerk van Bathmen toegelicht d.m.v. afbeelding, maar ook kunt u zien waar deze planten groeien in ons eigen land. Daarnaast kunt u lezen waar de plant in de bijbel wordt genoemd en in een vorig Baoken kon u al lezen dat ds. Wiegers uit Olst de expositie heeft samengesteld en zelf heeft geopend op zaterdag 29 juni.

Tot eind augustus kunt u de expositie bekijken. Elke zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur en s zondags na de kerkdiensten in Bathmen tot 12.00 uur.

 

Boerderijdienst 25 augustus 2024 om 10.00 uur

U komt, jij komt toch ook! Je bent van harte welkom!

Melkveebedrijf Erve Het Kampink, Rodijksweg 13, Deventer.

Op 25 augustus gaan we een boerderijdienst houden onder de rook van Deventer, tussen Colmschate en Bathmen in. Je kunt het beste de weg in rijden vanaf de Spitdijk. Vertrouw hierbij niet blindelings op je navigatie. Sommige systemen leiden je via de Rodijksweg en dat is een slechte zandweg.

We zijn te gast bij Jorik, Rinus en Gerdien Bos. We willen vieren, samen zingen, lezen en bidden. Rode draad door onze dienst zal de wijsheid van Rinus zijn: “As ut neet geet zoas ut mut, mut ut mar zo as ut geet”.

Iedereen is welkom. Van jong tot oud, boeren, burgers en buitenlui. Kom zoveel mogelijk op de fiets.

Omdat we aandacht hebben voor de natuur en de toekomst van onze aarde willen we u vragen uw eigen kopje, mok of beker mee te brengen voor de koffie en de thee na afloop van de dienst.

Na afloop is het mogelijk om het melkveebedrijf te bekijken. De familie Bos vertelt je er graag alles over en laat het graag aan je zien.

Graag tot ziens op 25 augustus!

Namens de werkgroep Landbouw en Kerken,

Lonneke Gunnink, pastoraal werker, en Gert Wijnstok, predikant


fotograaf: Henk Haberman.

Roze viering in de Lebuinuskerk

Op zondag 1 september verschiet de viering in de Lebuinuskerk van kleur!

Thema: De ruimte van Gods liefde
Aanvang: 10.00 uur, Grote Kerkhof 42 (ingang onder de toren)

De voorbereiding van deze viering met een divers gezelschap uit de stad is veelbelovend.
Iedereen, vertrouwd met of vervreemd van de kerk, gelovig of niet, vroom & vrolijk, is van harte welkom om het leven te vieren.

De kerk is vaak de plek geweest waar een oordeel klonk over wie anders was, wie anders liefhad. Een plek van wij en zij. Het kan ook anders; het moet anders.
In deze viering wordt de pijn benoemd die LHBTQIA+ mensen aan kerk en geloof hebben geleden. Maar bovenal vieren we dat God eer heeft gelegd in een zeer diverse schepping, waar wij onderdeel van zijn. De ruimte van Gods liefde.

De Lebuinuskerk (Protestantse Gemeente Deventer) is aangesloten bij Wijdekerk en daarmee een plek die inclusiviteit nastreeft.

Urgente oproep crisis noodopvang asielzoekers

Stichting INLIA (internationaal netwerk voor lokale initiatieven voor asielzoekers) waar de PG  Colmschate bij aangesloten is, heeft hun onze kerk gevraagd met spoed woonruimte te vinden voor de crisisnoodopvang van asielzoekers uit Ter Apel. Er is daar weer een groot tekort aan opvangplekken en mensen slapen er vaak op stoelen. Als Deventer kerken in het Kruispunt Diaconaal Deventer vragen we dan ook iedereen naar suggesties voor mogelijke opvanglocaties.
Te denken valt aan zalen in het kerkgebouw, vakantiehuisjes, bedrijfsruimten of andere leegstaande beschikbare voorzieningen. 
Het zou mooi zijn als wij als Deventer kerken voor ca. 10 personen kunnen zorgen, al is het voorlopig maar voor de komende wintermaanden. 
Heeft u suggesties, ideeën over mogelijke locaties? Dan horen we graag van u

Graag contact opnemen met de diaconie: Rikie Oude Weernink, rikieoudeweernink@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vredesvlaggen aan/bij onze kerken

Er hangen vredesvlaggen aan/bij onze kerken in Bathmen en Okkenbroek. Een stille oproep om naast elkaar te gaan staan en niet tegenover elkaar.

  


Noaberkasten in Bathmen,Okkenbroek en Lettele

 

Lees hier meer!

Avondwake

Meteen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn we begonnen met een wekelijkse avondwake op woensdag. Deze oorlog duurt voort. Daarnaast is er veel meer geweld en oorlog in alle delen van de wereld. En zijn er nu ook weer verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël en op de Gazastrook.

Tijdens de avondwake kun je hierom een kaarsje aansteken, naar muziek luisteren en stil worden.
Ook zoeken we altijd naar een eigentijdse tekst die onze hoop op vrede wil voeden.

Wanneer: elke woensdagavond van 19.00 tot 19.30 u
Waar: Dorpskerk Bathmen

Website-wensen...

Jullie wensen of opmerkingen over de website? Stuur een bericht naar  website@kerkbathmenokkenbroek.nl.