zo 29 mrt 2020  om 10:00
Voorganger: ds Gert Wijnstok
Aangepaste kerkdienst Bathmen (5e van de 40 dagentijd)
Tekst(en): gedeelte uit Exodus 9:13-35 en Johannes 11

Collecte: Meester Geertshuis
Deze kerkdienst zal te zien zijn via https://kerkdienstgemist.nl . U wordt direct doorgeleid naar de kerk van Bathmen.  

Orde Zondag 29 maart 2020
Vijfde Zondag van de 40 dagen

 1. Welkom
 2. Orgelspel: Psalm 43
 3. Inleiding op de dienst
 4. Schriftlezing: 1. Exodus 9:22-35; 2. Johannes 11:1-3, 17-19, 35
 5. Orgelspel: ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ (J.S. Bach, BWV 639)
 6. Overweging
 7. Orgelspel: ‘Ik wil mij gaan vertroosten / in Jesu lijden groot’ (oud-Nederlands lied)
 8. Diaconale mededelingen
 9. Gedachtenis bij overlijden, waarbij orgelspel: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (Liedboek 961) 
 10. Gebeden,
  Bij elke gebedsintentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de Paaskaars
 11. Slotwoord/zegenwoord 
 12. Orgelspel: ‘Met de boom des levens’ (Liedboek 547)

 

terug