zo 3 mei 2020  om 10:00
Voorganger: ntb
Videokerkdienst Bathmen (Vierde Zondag van Pasen)
Tekst(en): Nehemia 9:6-16; Psalm 23:1; Petrus 2:19-25; Joh 10:1-10; Ex 17:8-16

Video-kerkdienst

Orde Zondag 3 mei 2020
Vierde zondag van Pasen – 22e Paasdag

 1. Orgel- of pianospel vanaf 9.55 uur – Variaties op het Wilhelmus van Mozart en Sweelinck
 2. Welkom en bemoediging door ouderling van dienst
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
 1. Zingen: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ vers 1 en 3 (LB 276)
 2. Groet:
V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.
 
 1. Van thuis
 2. Kijken en Luisteren naar: ‘Het is zo stil in mij’ – Power Point
 3. Inleiding op de Schriftlezing
 4. Schriftlezingen: Exodus 17: 8-16 / Johannes 10: 1-10
 5. Orgelspel: Psalm 23
 6.  Overweging op de 22e Paasdag
 7. Zingen: ‘Ga met God’ (LB 416)
 8. Diaconale mededeling
 9. Gedachtenis, waarbij we zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (LB 961)
 10. Gebeden
 11. Slotwoord en zegen
 12. Zingen: ‘Wilhelmus van Nassouwe’ (LB 708) vers 1 en 6
 13. Orgel- of pianospel – Ode an die Freude van Beethoven

Collecte: Kerk in Actie (Vluchtelingenkampen o.a. Lesbos)

terug