zo 10 mei 2020  om 10:00
Voorganger: ds Hanneke Diermanse
Videokerkdienst Bathmen (Vijfde Zondag van Pasen)
Tekst(en): Exodus 19: 1-6 / Johannes 14: 1-7
Organist: Ingeborg van Dokkum

Video-kerkdienst
Voorganger: ds. Hanneke Diermanse
Organist: Ingeborg van Dokkum
 

 1. Orgel- of pianospel vanaf 9.55 uur
 2. Welkom en bemoediging door ouderling van diens
 3. Zingen: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (LB 275)
 4. Groet
 5. Van thuis
 6. Zingen: ‘Zoals een moeder zorgt voor kinderen’ (LB 811)
 7. Inleiding op de Schriftlezingen
 8. Schriftlezingen: Exodus 19: 1-6 / Johannes 14: 1-7
 9. Orgelspel: Psalm 98
 10.  Overweging op de 29e Paasdag
 11. Zingen: ‘Lof zij de Heer’ (LB 868: 1, 2, 5)
 12. Diaconale mededeling
 13. Gebeden
 14. Slotwoord en zegen
 15. Orgel- of pianospel


Collecte: Kerk in Actie (Vluchtelingenkampen o.a. Lesbos)

terug