zo 17 mei 2020  om 10:00
Voorganger: ntb
Videokerkdienst Bathmen (Zesde Zondag van Pasen)
Tekst(en): ntb

Orde Zondag 17 mei 2020
Zesde zondag van Pasen – Zesendertigste Paasdag

 1. Orgel- of pianospel vanaf 9.55 uur
 2. Welkom en bemoediging door ouderling van dienst:
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
 1. Zingen: ‘Kondig het jubelend aan ’ (LB 659)
 2. Groet:
V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.
 1. 17 mei: IDAHOBIT (Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie)
 2. Pianospel: ‘Love Shine a Light’ (Katrina & The Waves)
 3. Schriftlezing: Exodus 20:1-17
 4. Zingen: ‘Wij kiezen voor de vrijheid’ (LB 311)
 5. Overweging op de Zesendertigste Paasdag,
waarin opgenomen Evangelielezing: Johannes 16:19-22:
               ‘Open Up’
 1. Zingen: ‘Zij zit als een vogel’ (LB 701)
 2. Diaconale mededeling
 3. Gedachtenis, waarbij we zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (LB 961)
 4. Gebeden, eindigend met: ‘Onze Vader in de hemel’ (LB 369d)
 5. Slotwoord en zegen
 6. ‘Frieden, Frieden’ (LB 417)
Collecte: Kerk in Actie (Vluchtelingenkampen o.a. Lesbos)

terug