zo 24 mei 2020  om 10:00
Voorganger: mw. Hanneke Overduin
Videokerkdienst Bathmen (43e Paasdag)
Tekst(en): Exodus 23:1-17. Johannes 17:1-13

Orde Zondag 24 mei 2020
Zevende zondag van Pasen – 43e Paasdag

 1. Orgel- of pianospel vanaf 9.55 uur
 2. Welkom en bemoediging door ouderling van dienst
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
 1. Zingen: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ vers 1, 3 en 4 (LB 978)
 2. Groet:
V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.
 1. Van thuis
 2. Luisterlied: Ingeborg speelt en Hanneke zegt ‘Ik zou wel eens willen weten’ van Jules de Corte (4 coupletten verschijnen op de beamer)
 3. Inleiding op de Schriftlezing
 4. Schriftlezingen: Exodus 23: 1-17 / Johannes 17: 1-13
 5. Orgelspel: Psalm 71
 6.  Overweging op de 43e Paasdag
 7. Zingen: ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ vers 1, 2 en 5 (LB 823)
 8. Diaconale mededeling
 9. Gedachtenis, waarbij we zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (LB 961)
 10. Gebeden
 11. Slotwoord en zegen
 12. Zingen: ‘Bron van liefde, licht en leven’ vers 1, 2 en 3 (LB 793)
 13. Orgelspel ten uitgeleide
Collecte: Kerk in Actie (Vluchtelingenkampen o.a. Lesbos)

terug