zo 31 mei 2020  om 10:00
Voorganger: ds. Hanneke Diermanse
Videokerkdienst Bathmen (50e Paasdag Pinksteren)
Tekst(en): Handelingen 2: 1-13 en Johannes 14: 23 en 27

Pinksteren 50e Paasdag 31 mei, PG Bathmen-Okkenbroek
Voorganger: Hanneke Diermanse
Organist: Ingeborg van Dokkum

Bijbellezingen: Handelingen 2: 1-13 en Johannes 14: 23 en 27
 

 1. Orgel: vanaf 9.55 uur
Praeludium Es-Dur (BWV 552) – J.S. Bach (1685-1750)

Praeludium Es-Dur (BWV 552)

In de muziek van Johann Sebastian Bach is altijd veel symboliek aanwezig. Zo ook in dit Praeludium.
Het is gebouwd op 3 hoofdgegevens, die met 3 Goddelijke personen verbonden kunnen worden.
Het eerste majesteitelijke thema (A) refereert aan God de Vader, een ouverture-achtig stuk vanwege het gepuncteerde ritme.
Het tweede thema (B), een staccato motief met echo’s, quasi galant, start op de tweede noot van het eerste thema en springt na de dalende lijn terug naar de eerste noot, beeld van de Zoon, die voortkomt uit de Vader en weer naar hem terugkeert.
Het derde thema (C), met doorlopende zestiende noten, bevat weer hetzelfde groepje dalende noten als het eerste en tweede en staat symbool voor de Heilige Geest.
De vele zestiende noten, die een op en neergaande beweging hebben, lijken op vlammen.

Thema A, B en C:


 
 1. Welkom en bemoediging door ouderling van dienst
 2. Zingen: Pinksterlied 683 (’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest)
 3. Groet:
V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.
 1. Pinksteren, 50e Paasdag
 2. Zingen: Psalm 87 (Op Sions berg sticht God zijn heilige stede)
 3. Schriftlezing door lector: Handelingen 2: 1-13
 4. Zingen: LB 680 (Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods)
 5. Schriftlezing door lector: Johannes 14: 23, 27
 6. Zingen: LB 417 (Frieden, Frieden)
 7. Korte overweging door voorganger
 8. Zingen: LB 672: 1, 2 (Kom laat ons deze dag)
 9. Diaconale mededelingen
 10. Gebeden, waarbij de diaken vier kaarsjes aansteekt, terwijl we zingen LB 695: 1 zingen, intentie, kaars – 2 zingen, intentie, kaars – 3 zingen, intentie, kaars - 4 zingen, intentie, kaars – 5 zingen, samen bidden we het ‘Onze Vader’
 11. Zingen: LB 687 (Wij leven van de wind)
 12. Zegen (3x amen)
 13. Orgel: ‘In dir ist Freude’ (J.S. Bach 1685-1750)
Collecte: Kerk in Actie (Vluchtelingenkampen o.a. Lesbos)

terug