PG Bathmen - Okkenbroek PG Bathmen - Okkenbroek

De Protestantse Gemeente Bathmen - Okkenbroek

is een zelfstandige geloofsgemeenschap, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

De gemeente wordt gevormd door ruim 2000 leden. Er zijn ca. 1140 pastorale eenheden, d.w.z. adressen waar gemeenteleden wonen.

De Protestantse Gemeente heeft in lijn met de landelijke kerkorde een plaatselijke regeling opgesteld voor de werkwijze, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De volledige tekst is op te vragen bij de scriba. 
 
terug